Zbirka geodetskih instrumentov na UL FGG

Oddelek za geodezijo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) hrani zbirko geodetskih instrumentov, ki obsega več kot 100 muzejskih predmetov. Večina instrumentov je razstavljenih, nekateri novejši pa so na fakulteti deponirani. Zbirko je ob pomoči mag. Janeza Goršiča sestavil in sistematično uredil dr. Dušan Kogoj.

Predmeti so vzorno popisani. Izvirajo iz obdobja od sredine 19. do začetka 21. stoletja. Za posamezne, predvsem starejše geodetske instrumente zgodovina nakupa in podrobnosti uporabe niso znani, večina instrumentov pa je povezanih s pedagoškim delom v okviru študija geodezije na Univerzi v Ljubljani. Več kot polovica instrumentov v zbirki je bila obnovljena, nekateri najstarejši so popolnoma restavrirani. Obsežno in natančno delo je opravil gospod Rudi Vidic, ki se je še v času 30-letnega službovanja v podjetju Kern specializiral za to delo.

...
...
...
...
...
Popolna restavracija instrumenta Starke & Kammerer, ser. št. 9393, evid. št. 10; vir: Rudi Vidic, november 2016

V letu 2019 je Tehniški muzej Slovenije s pomočjo mag. Martine Orehovec, kustosinje in skrbnice Slovenske geodetske zbirke na gradu Bogenšperk, predmete vpisal v svoje evidence – podatkovna zbirka Kronos. Tako je zbirka geodetskih instrumentov UL FGG vključena v evidenco nacionalnega muzeja, ki je matičen za zbirke s področij znanosti in tehnike v Republiki Sloveniji.

Instrumenti so razstavljeni v vitrinah na hodniku Oddelka za geodezijo (IV. nadstropje) in v avli UL FGG na Jamovi cesti 2 v Ljubljani, kjer si jih je mogoče prosto ogledati. Na spletni strani UL FGG smo pripravili tudi virtualno zbirko.

Predstavitev zbirke na nacionalni televiziji: https://365.rtvslo.si/arhiv/porocila/174812499.

Predstavitev zbirke v Geodetskem vestniku: http://www.geodetski-vestnik.com/65/4/gv65-4_kogoj.pdf.

Opisi instrumentov

Opisi geodetskih instrumentov so nastali v okviru magistrske naloge Dominika Mlakarja, mag. inž. geod. geoinf. Instrumenti so razdeljeni na štiri glavne vrste terestričnih geodetskih instrumentov: teodoliti, nivelirji, tahimetri in razdaljemeri. Dodani sta skupini topografske garniture oziroma kipregli in sekstanti. Instrumenti so zbrani v skupine po proizvajalcih, razvrščeni po letih izdelave oziroma serijskih številkah.

Pri popisu smo vsak instrument pregledali, ocenili njegovo stanje in spoznali njegovo delovanje. Opis instrumenta obsega razlago glavnih značilnosti in navedbo podrobnejših tehničnih lastnosti. Nekatere podatke smo pridobili iz dodatnih knjižnih in spletnih virov. Slike ob opisih instrumentov so delo Mateje Urbas, UL NTF.

Ljubljana, september 2021

Seznam